U bent hier: Home Kunstenaars in andere plaatsen Zeeland: Veere
Document acties

Zeeland: Veere

In Zeeland vertoefden door de geografische ligging, de nabijheid van de zee en de aantrekkingskracht van pittoreske steden als Veere, Middelburg en Vlissingen al decennialang veel Belgische kunstenaars. De Antwerpenaar Walter Vaes legde bijna jaarlijks met zijn zeilboot in Veere aan sinds het einde van de negentiende eeuw. Tijdens de beschieting van Antwerpen vluchtte hij met zijn familie naar Veere, waar hij zich vestigde in 'De Struijs', een van de bekende Schotse Huizen. afb. 1X Walter Vaes, Het Schotse Huis te Veere, 1914 gedateerdImage fullsize Toon in RKD database  Deze waren het eigendom van de diamantair Albert Ochs, die er veel kunstenaars ontving en onder meer bevriend was met Jan Toorop en Plasschaert. Mogelijk heeft laatstgenoemde bemiddeld tussen Vaes en Ochs. Plasschaert was met Vaes bevriend, recenseerde zijn tentoonstellingen en zijn toenmalige echtgenote Lucie van Dam van Isselt is door de kunstenaar geportretteerd. Hij heeft in 1914 een prent van de gevel van 'De Struijs' gemaakt, die hij opdroeg aan de eigenaar. Ondanks het feit dat Vaes kampte met aanpassingsproblemen werkte hij gedreven voort aan nieuw werk. Dit betrof voornamelijk etsen, maar daarnaast ook enkele geschilderde portretten. Een opvallende serie grafiek vormden zijn bizarre allegorieën op de oorlogsverschrikkingen, waarin de Duitsers werden voorgesteld als roofzuchtige monsters en vliegend ongedierte. De stijl houdt het midden tussen die van Jheronimus Bosch en James Ensor. Diverse leden van de familie De Stuers, met wie hij in deze periode in contact was gekomen, lieten zich door Vaes portretteren. Van het geslaagde portret van jonkvrouwe Susanne de Stuers zijn diverse voorstudies bewaard.1 Het portret van haar man Eugène de Stuers is van latere datum. Beiden waren actief als kunstenaar uit liefhebberij.2 In 1916 ging Vaes terug naar Antwerpen, waar de autoriteiten hem echter verhinderden om weer snel naar Veere terug te keren.3    Eind 1917 arriveerde hij opnieuw in Veere, om de stad in 1919 definitief te verlaten.

 afb. 1 Walter Vaes, Het Schotse Huis te Veere, 1914 gedateerd

[1]

Portret van Susanne de Stuers geb. Teding van Berkhout, RKDimages, nr. 198645. In de collectie van het Centraal Museum in Utrecht bevindt zich een vergelijkbaar portret, waarvoor deze versie mogelijk een voorstudie is geweest. Het museum bewaart ook een getekende voorstudie. In de collectie van het Iconografisch Bureau wordt een carte-de-visite van haar bewaard: RKDimages, nr. 158797

[2]

 Zie ook: Nederland's Adelboek, dl. 94 (2009), pp. 244-245, nr. VIIIg

[3]

Zie kopie van een brief van de burgemeester van Veere, 9 juni 1916. Deze brief betreft een verklaring dat Walter Vaes besloten heeft om naar Antwerpen terug te keren en daar gedurende de oorlog te blijven. De tekst luidt: 'De Burgemeester van Veere verklaart dat de heer Walter Vaes, kunstschilder uit Antwerpen, alhier heeft vertoefd vanaf het bombardement van Antwerpen tot den 29sten Mei 1916' (RKD, Collectie Persdocumentatie/ Walter Vaes)

Datum laatste wijziging: 19-09-2012 12:32