U bent hier: Home Den Haag Overige kunstenaars in Den Haag
Document acties

Overige kunstenaars in Den Haag

Nog minder weerklank hebben de namen van twee kunstenaars gevonden die eveneens hun toevlucht tot Den Haag hadden gezocht: Jozef Quisthoudt en Willem van Riet. Over eerstgenoemde is vermeld dat hij 'met achterlaten van alle hebben en houden' uit Antwerpen was gevlucht. 'De trieste stoet van door angst en ontzetting voortgedreven vluchtelingen, opgejaagd door den hellegloed der brandende stad, welks silhouet zich van verre nog in scherpe contouren aan den hemel afteekende, werd door deze Vlaming in al zijn misère en ontroerende réaliteit op het koper gebracht'. Blijkbaar in alle eenvoud leefde deze kunstenaar in Den Haag: 'Te midden van wat bloeiende geraniums staan er de beeldekens van God's lieve heiligen en brandt er een keerske bij 't H. Hart'.1 Hij schilderde en tekende voornamelijk landschappen in de omgeving, maar specialiseerde zich eveneens in het portret. De criticus Plasschaert was er niet erg voor geporteerd, want hij merkte ironisch op: 'Deze werken zijn zonder twijfel met goede bedoelingen gemaakt'.2 Over de Antwerpse kunstenaar Willem van Riet is niet veel meer bekend dan dat hij veel in de omgeving van Scheveningen heeft gewerkt.3 In 1916 nam hij deel aan de tentoonstelling 'Het portret' in Kunstkring Hollando-Belge. 

Deze kunstkring was rond 1914 opgericht door Hendrik Cox, die wegens zijn betrokkenheid bij het Vlaams activisme de wijk nam naar Den Haag. Het was zijn intentie om saamhorigheid te kweken onder Nederlandse en Vlaamse kunstenaars, onder andere door middel van tentoonstellingen en lezingen. Het initiatief kon rekenen op de steun van de redactie van het tijdschrift De Kroniek, dat regelmatig aandacht besteedde aan de exposities en aan de situatie in Vlaanderen.
4 In chronologische volgorde werden vanaf 1916 onder meer tentoonstellingen gewijd aan Jan Sluijters, het portret, 'Het kind en de bloemen', Pol Dom en Emile Gastemans. In 1919 hield Felix Timmermans afb. 1X Valentijn Edgar Van Uytvanck, Portret van Felix Timmermans, 1918Image fullsize Toon in RKD database  een lezing in Hollando-Belge, een jaar voordat hij wegens Vlaams activisme naar Nederland zou vluchten. In 1920 verhuisde Cox naar Amsterdam en hief hij de kunstzaal op.

 
afb. 1

 

 

 

 

 

 

 

Om het beeld van de situatie van Belgische kunstenaars in Den Haag te completeren, dient tot slot nog aandacht besteed te worden aan de rol van de Belgische regering in ballingschap. Prosper Poullet, de minister van Kunst en Wetenschappen, stelde Opsomer en Rodolphe Wytsman aan om officiële tentoonstellingen in te richten ter bevordering van de Belgische kunst. Opsomer betrok in 1915 een woning aan het Plein in Den Haag en wijdde zich aan zijn nieuwe taken, die onder meer bestonden in het onderhouden van contacten met journalisten, kunsthandelaars, politici en kunstenaars. Veel schilderijen en tekeningen getuigen van de plaatsen die hij bezocht en de personen die hij ontmoette. Het getekende portret van de eveneens in Den Haag verblijvende Cyriel Buysse is daar een mooi voorbeeld van, naast bijvoorbeeld het geschilderde portret van Charles Bernard.

 afb. 1 Valentijn Edgar Van Uytvanck, Portret van Felix Timmermans, 1918

[1]

J.B. de Goû, 'Bij den schilder Jozef Quisthoudt', Opgang, 9 juli 1921, pp. 524-525 (met afbeelding van genoemd werk in zwart-wit)

[2]

J. Dewilde, Jozef Quisthoudt (1883-1953), Ieper 1989, z.p.

[3]

Vlg. cat. Catalogue des oeuvres laissées par feu le peintre Will. Van Riet, Antwerpen (Guillaume Campo) 1929

[4]

Bedoeld is: De Kroniek. Geïllustreerd maandblad voor Nederland en België, Den Haag 1914-[1918], onder redactie van Anthony Struys, met medewerking van Henri Borel, Cyriel Buysse, Frans Netscher, W. Steenhoff en Jan Veth. Hierin schreef Buysse zijn oorlogsverslag 'Tijdens de eerste dagen in Vlaanderen'. Het blad is in 1914 opgericht en heeft waarschijnlijk tot 1918 bestaan

Datum laatste wijziging: 19-09-2012 12:20